Ekonomi

EKK’nın gündeminde, gıda arz güvenliği vardı

Toplantının akabinde yapılan açıklama­da, son periyottaki yurt dışı ve yurt içi ge­lişmeler ekseninde, Türkiye iktisadına ait mevcut görünüm ve beklentilerin ele alındığı ve bütçeye ait değerlendirmele­rin yapıldığı aktarıldı.

Kamu maliyesi tarafında önümüzdeki dö­neme yönelik öngörülerin toplantıda tartı­şıldığı söz edilen açıklamada, besin arz gü­venliğine yönelik mevcut durumun görü­şüldüğü, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve projeler üzerinde durulduğu belirtildi.

Toplantıda, tarım konusunda uluslara­rası alanda geliştirilebilecek işbirliği im­kanlarının da ele alındığı kaydedilen açık­lamada, daha evvelki toplantılarda alınan kararların ilerleme durumlarının gözden geçirildiği ve atılması gereken ilave adım­lara ait görüşlerin değerlendirildiği ifa­de edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu